TEXTY - Out Of Time | Mimo Času
01 | Radio Song | Písnička z rádia

Hey, I can't find nothing on the radio
Yo! turn to that station

The world is collapsing
Around our ears
I turned up the radio
But I can't hear it

When I got to the house
And I called you out
I could tell that you had been crying, crying
It's that same sing song on the radio
It makes me sad
I meant to turn it off
To say goodbye
To leave in quiet
That radio song
Hey, hey, hey

I've everything to show
I've everything to hide
Look into my eyes
Listen

When I got to the show
Yo, ho, ho
I could tell that you had been crying, crying
It's that same sing song and the DJ sucks
It makes me sad
I tried to turn it off
To say goodbye, my love
That radio song
Hey, hey, hey

The world is collapsing
Around our ears
I turned up the radio
But I can't hear it
Yeah

I tried to sing along
But damn that radio song
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey

I've everything to show
I've everything to hide
Look into my eyes, listen to the radio
I turned up the radio
But I can't hear it
No, I can't hear it
Hey, hey, hey

Check it out
What are you saying
What are you playing
Who are you obeying
Day out day in?
Baby, baby, baby, baby
That stuff is driving me crazy
DJs communicate to the masses
Sex and violent classes
Now our children grow up prisoners
All their lives radio listeners
 


Hej, nemůžu nic najít na rádiu
No, tak nalaď tu stanici!

Svět se nám hroutí
kolem uší.
Zapnul jsem rádio,
ale neslyším ho.

Když jsem vešel do domu
a zavolal tě ven.
Můžu říct, že jsi brečela, brečela.
Je to ta stejná písnička v rádiu,
která mě skličuje.
Napadlo mě ho vypnout,
říci sbohem,
opustit ji v tichosti
tu písničku v rádia
Hej,hej,hej.

Musím vše ukázat
Musím vše krýt.
Podívej se mi do očí,
Poslouchej.

Když jsem vešel na show
Haló.
Můžu říct, že jsi brečela, brečela.
Je to ta stejná písnička, a DJ je sračka
To mě skličuje.
Pokusil jsem se ji vypnout
Abych řekl sbohem lásko
Ta písnička z rádia
Hej,hej,hej.

Svět se nám hroutí
kolem uší.
Naladil jsem rádio,
ale neslyším ho.
JO.

Zkoušel jsem si jí zpívat,
ale k čertu s tou zatracenou písničkou.
Hej,hej,hej.

Musím vše ukázat
Musím vše krýt.
Podívej se mi do očí, poslouchej radio
Zapnul jsem ho
ale neslyším ho,
ne, neslyším ho.
Hej hej,hej.

Poslechni si,
Co na to říkáš,
Jak se ti to líbí?,
Koho posloucháš celý den ?
Zlato, zlato, zlato.
Z tohoto odpadu šílím
DJové mluví k davům
Sex a násilí.
Z našich dětí vyrůstají vězňové,
jsou z nich posluchači rádia.
 

02 | Losing My Religion | Ztrácím víru
Life is bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I set it up

(chorus)
That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

Every whisper
Of every waking hour I'm
Choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt lost and blinded fool, fool
Oh no, I've said too much
I set it up

Consider this
Consider this
The hint of the century
Consider this
The slip that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
Come flailing around
Now I've said too much
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
That was just a dream

(repeat chorus)

But that was just a dream
Try, cry, why try?
That was just a dream
Just a dream, just a dream
Dream
 

Život je větší
Je větší než ty
a ty nejsi já
Dálka kam půjdu,
Chlad ve tvých očích
Ach né řekl jsem příliš
Začal jsem to

To jsem já v koutě
To jsem já v záři reflektoru
Ztrácejíc víru
Snažíc se ti nepodlehnout
A nevím jestli to zvládnu
Ach né, řekl jsem příliš
a neřekl jsem dost
Zdálo se mi, že jsem tě slyšel se smát
Zdálo se mi, že jsem tě slyšel zpívat
Zdálo se mi, že jsem tě viděl se snažit

Každým úderem,
každé nové hodiny vybírám své vyznání
a snažím se z tebe nespustit oči
jako zraněný ztracený a zaslepený hlupák
Ach né, řekl jsem příliš
Začal jsem to

Zvaž tuhle,
Zvaž tuhle,
radu století
Zvaž ji.
Chyba která mě
srazila až na kolena polevila.
Co když se všechny tyto představy
potulovat kolem
A teď jsem řekl příliš
Zdálo se mi, že jsem tě slyšel se smát
Zdálo se mi, že jsem tě slyšel zpívat
Zdálo se mi, že jsem tě viděl se snažit

Ale to byl jen sen,
byl to jen sen...
 

03 | Low | Níž
Dusk is dawn is day
Where did it go?
I've been laughing
Fast and slow
Moving in a still frame
Howling at the moon
Morning found me laughing
Up and down, down
Low, low, low
Night suits me fine
And morning suits me fine
I've been so happy, happy
Way up high, high
In between
Down below
Low, low, low
Low, low, low

I skipped the part about love
It seems so silly and low
Low, low, low
Low, low, low

I said the morning
It isn't your time
Barefoot naked
I can see your lines
It doesn't bother me
That you are right
Your grass is grassy wet
Your light white is bright
Light, white light

I skipped the part about love
It seems so shallow and low
Low, low, low
Low, low, low

You and me
We know about time
We know how things go
They come and go
They live and grow
They pass and go
And glow and glow
Up and down
High and low
Low, low, low
Low, low, low

I skipped the part about love
It seems so silly and low
I skipped the part about love
It seems so shallow and low
Low, low, low
Low, low, low

I like your hands
All full of glory
All full of glory
 

Stmívání je úsvit, je den.
Kam se to podělo ?
Smál jsem se
rychle a pomalu.
Pohybuji kamerou.
Vyji na Měsíc.
Ráno mě přistihlo jak se směji,
a přestávám.
Níž, níž, níž.
Noc se mi líbí
a úsvit se mi líbí.
Jsem tak šťastný.

Uprostřed

cesta nahoru, vznešená, vznešená.
Uprostřed poklesu dole,
Níž,níž,níž,níž.

Přeskočil jsem záležitost o lásce,
Zdá se to být tak hloupé a podřadné.
Níž,níž,níž...

Řekl jsem úsvitu
ještě není tvůj čas.
Bosý a nahý.
Vidím tvé obrysy.
Netrápí mě, že máš pravdu
Tvá pastvina je mokrý trávník.
Tvůj světlý rozbřesk je jasné
světlé bílé světlo.

Přeskočil jsem záležitost o lásce,
Zdá se to být tak hloupé a podřadné.
Níž,níž,níž...

Ty a já
Máme pojem o čase,
víme, jak věci jdou.
Přichází a jdou.
Žijí a rostou.
Plynou a odchází.
A pálí a žhnou.
Vysoko a nízko.
Nízko, nízko,...

Přeskočil jsem záležitost o lásce,
zdálo se to být tak hloupé a podřádné.
Přeskočil jsem záležitost o lásce,
Zdá se to být tak hloupé a podřadné.
Nízko, nízko,...

Mám rád tvé ruce,
celé plné slávy,
celé plné cti.
 

04 | Near Wild Heaven |Téměř nespoutané nebe
Whenever we hold each other
We hold each other
There's a feeling that's gone
Something has gone wrong
And I don't know how much longer I can take it
House made of heart break it
Take my head in your hands and shake it
In this near wild heaven
Not near enough

(chorus)
Living inside
Living inside
Living inside
Near wild heaven

(repeat chorus)

Whatever it takes I'm giving
It's just a gift I'm given
Try to live inside
Trying to move inside
And I always thought that it would make me smarter
But it's only made me harder
My heart thrown open wide
In this near wild heaven
Not near enough

(repeat chorus 4x)

I'm holding my hands together
I'm holding my feet together
I'm holding myself together
In this near wild heaven
Not near enough
Near wild heaven
Near wild heaven

(repeat chorus 5x)
 

Kdykoli jsme se navzájem držíme,
jeden druhého.
Mám pocit, že už je to pryč.
Něco se pokazilo.
A nevím jak dlouho to ještě vydržím.
Domove z lásky naprav to.
Vem mou hlavu do rukou a obejmi ji
v tomhle téměř nespoutaném nebi.
Ne dost nespoutaném.

Žijeme uvnitř,
žijeme uvnitr,
téměř nespoutaného nebe.

Ať to stojí cokoliv, tak dávám.
Je to dar, který mi byl dán.
Pokusit se žít uvnitř.
Pokusit se tam nastěhovat.
A já si vždycky myslel, že bych pak byl chytřejší.
Ale je te to jen těžší.
Srdce se mi doširoka rozevřelo
v tomhle téměř nespoutaném nebi.
Ne však dost nespoutaném.

Žijeme uvnitř,
žijeme uvnitr,
téměř nespoutaného nebe.

Držím ruce sepnuté.
Držím nohy u sebe.
Držím se pohromadě.
V tomhle téměř nespoutaném nebi.
Ne však dost nespoutaném.
 

05 | Shiny Happy People | Šťastní zářící lidé
Shiny happy people laughing
Meet me in the crowd
People, people
Throw your love around
Love me, love me
Take it into town
Happy, happy
Put it in the ground
Where the flowers grow
Gold and silver shine

(chorus)
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

Everyone around, love them, love them
Put it in your hands
Take it, take it
There's no time to cry
Happy, happy
Put it in your heart
Where tomorrow shines
Gold and silver shine

(repeat chorus)

Hey, here we go!

(repeat chorus 4x)
 

Šťastní zářící lidé se smějí
Poznejte mě v davu.
Lidé, lidé
Šiřte svou láskou všude kolem,
Milujte mě, milujte mě.
Vemte ji do města,
šťastní, šťastní
Zasaďte ji do země
kde rostou kytky
Zlatou a stříbrnou září.

Šťastní zářící lidé se drží za ruce,
Šťastní zářící lidé se smějí.

Všichni kolem, milujte je, milujte je.
Vemte je do rukou.
Vemte, Vemte.
Není čas naříkat.
Šťastní, šťastní.
Uchovejte si je v srdci,
kde zítřek září.
Zlatou a stříbrnou září.

Šťastní zářící lidé se drží za ruky,
Šťastní zářící lidé se smějí.
 

06 | Belong | Být součástí
Her world collapsed early Sunday morning
She got up from the kitchen table
Folded the newspaper and silenced the radio
Those creatures jumped the barricades
And have headed for the sea, sea

Those creatures jumped the barricades
And have headed for the sea
She began to breathe
To breathe at the thought of such freedom
Stood and whispered to her child: belong
She held the child and whispered
With calm, calm: belong

Stood and whispered to her child; belong
She held the child and whispered
With calm, calm: belong

These barricades can only hold for so long
Her world collapsed early Sunday morning
She took the child held tight
Opened the window
A breath, this song, how long
And knew, knew: belong
 

Svět se jí zhroutil časného nedělního rána.
Vstala od kuchyňského stolu.
Složila noviny a ztlumila rádio.
Ty stvůry přeskočily barikády
a zamířily k moři.

Ty stvůry přeskočily barikády
a zamířily k moři.
Začala dýchat,
dýchat při pomyšlení, na takovou svobodu
Stála a šeptala svému dítěti:"Buď toho součástí."
Držela dítě a šeptala mu
s klidem, s klidem: "Buď toho součástí."

Stála a šeptala svému dítěti:"Buď toho součástí."
Držela dítě a šeptala mu
s klidem, s klidem: "Buď toho součástí."

Tyhle barikády vydrží dlouho dobu.
Svět se jí zhroutil časného nedělního rána.
Vzala dítě, držíc ho pevně,
otevřela okno..
Vánek, tahle píseň, jak dlouhá...
a veděla, věděla, že je součástí.
 

07 | Half A World Away | Půl života pryč
This could be the saddest dusk
I've ever seen
Turn to a miracle
High alive
My mind is racing
As it always will
My hand is tired, my heart aches
I'm half a world away here
My head sworn
To go it alone
And hold it along
Haul it along
And hold it
Go it alone
Hold it along and hold, hold

This lonely deep sit hollow
I'm half a world
Half the world away
My shoes are gone
My life spent
I had too much to drink
I didn't think
And I didn't think of you
I guess that's all I needed
To go it alone
And hold it along
Haul it along
And hold it
Blackbirds, backwards, forwards and fall and hold, hold

Oh, this lonely world is wasted
Pathetic eyes high alive
Blind to the tide that turns the sea
This storm it came up strong
It shook the trees
And blew away our fear
I couldn't even hear

To go it alone
And hold it along
Haul it along
And hold it
To go it alone
And hold it along
Haul it along
To go it alone
And hold it along
Haul it along
And hold it
Blackbirds, backwards, forwards, and fall and hold hold

This could be the saddest dusk
I've ever seen
Turn to a miracle
High alive
My mind is racing
As it always will
My hands tired, my heart aches
I'm half a world away and go
 

"Myslíš si že jsi zamilovaný,
záhy si uvědomuješ,že jsi jen opilec."

Tohle by mohl být nejsmutnější soumrak,
který jsem kdy viděl
Spoléhej na zázrak, celou duší.
Hlavou se mi honí myšlenky a pořád budou
Má ruka je znavená a srdce se rmoutí
Mám půl života za sebou
Zapřísáhl jsem se,
projít jím sám,
a vytrvat dál.
Prodírat se jím dál
a vytrvat
projít jím sám
a vytrvat a vytrva, vytrvat.

Tato hluboká liduprázdná roklina,
Mám půl života,
Půl života za sebou
Mé střevíce jsou prochozené,
Můj život promarněný,
Hodně jsem pil,
Nepřemýšlel
a nemyslel na tebe
soudím, že to bylo vše co jsem potřeboval
abych jím prošel sám
a dál vytrvat,
prodíral se jím dál
a vytrvat.
Kosové ustupují postupují a padají a vytrvávají vytrvávají

Ach tenhle samotářský svět je zpustošený
Smutné oči
nevidí odliv odnášející moře
Tahle bouře zesílila
a otřásla stromy
a odvála náš strach
úplně mě ohlušila.

Projít jím sám
a vytrvat dál
Vléci se životem bez přestání (haul it along)
a vytrvat

Tohle by mohl být nejsmutnější soumrak,
který jsem kdy viděl
Spoléhej na zázrak, celou duší.
Hlavou se mi honí myšlenky a pořád budou
Má ruka je znavená a srdce se rmoutí
Mám půl života za sebou.
 

08 | Texarkana | Texarkana
20,000 miles to an oasis
20,000 years will I burn
20,000 chances I wasted
Waiting for the moment to turn
I would give my life to find it
I would give it all
Catch me if I fall

Walking through the woods I have faced it
Looking for something to learn
30,000 thoughts have replaced it,
Never in my time to return

I would give my life to find it
I would give it all
Catch me if I fall
All alone
Waiting to fall

40,000 stars in the evening
Look at them fall from the sky
40,000 reasons for living
40,000 tears in your eye

I would give my life to find it
I would give it all
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
Catch me if I fall
 

20,000 mil do oázy
20,000 let se budu smažit
20,000 šancí jsem promrhal
Čekám na okamžik kdy se to změní.

Dal bych za to svůj život, abych ho našel.
Dal bych za to vše.
Chytni mě, když budu padat.

Procházím skrz lesy a našel jsem ji.
Hledám něco, co bych chtěl poznat.
30,000 myšlenek to však nahradilo.
a nikdy v životě už se to nevrátí.

Dal bych za to svůj život, abych ho našel.
Dal bych za to vše.
Chytne mě, když budu padat.
Úplně sám, čekám na pád.

40,000 hvězd večer
Podívej, jak padají z nebe.
40,000 důvodů k životu.
40,000 slzs ve tvých očích.

Dal bych za to svůj život, abych ji našel.
Dal bych za to vše.
Chytne mě, když budu padat.
 

09 | Country Feedback | Venkovský vliv
This flower is scorched
This film is on
On a maddening loop
These clothes
These clothes don't fit us right
I'm to blame
It's all the same
It's all the same

You come to me with a bone in your hand
You come to me with your hair curled tight
You come to me with positions
You come to me with excuses
Ducked out in a row
You wear me out
You wear me out

We've been through fake-a-breakdown
Self hurt
Plastics, collections
Self help, self pain,
EST, psychics, fuck all
I was central
I had control
I lost my head
I need this
I need this
A paper weight, junk garage
Winter rain, a honey pot
Crazy, all the lovers have been tagged
A hotline, a wanted add
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
I need
I need this
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
I need
I need this
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
I need
I, I need this
It's crazy what you could've had
I need this
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
I need this
I, I need this
It's crazy what you could've had
It's crazy what you could've had
 

Tato květina je spálená
Tenhle film běží,
beží v bláznivé smyčce.
Tyhle role,
tyhle role nám moc nepasují.
Mám to vyčítat.
Je to všechno stejné
Je to všechno stejné

Přicházíš ke mně s dolarem v ruce,
Přicházíš ke mně s vlasy svázanými do culíku,
Přicházíš ke mně se návhry
Přicházíš ke mně s omluvami
utíkajíc z ulice.
Unavuješ mě
Unavuješ mě

Prožili jsme nahraný rozchod
Sebeubližování,
Neskutečno, svépomocné
sbírky, sebetrýznění,
terapie, duchovní, ser na to všechno
Byl jsem důležitý,
měl jsem moc,
ztratil jsem rozum.
Potřebuji to
Potřebuji to
Těžítko, garáž plnou haraburdní
Zimní déšť, hrnec medu
Šílené, všichni milence byli spoutáni.
Horká linka, hledaný inzerát.
Je šílené cos mohla mít.
Je šílené cos mohla mít.
Je šílené cos mohla mít.
Potřebuji to
Potřebuji to
 

10 | Me In Honey | Sem pln dobra
I sat there looking ugly
Looking ugly and mean
I knew what you were saying
You were saying to me

Baby's got some new rules
Baby, said she's had it with me
It seems a shame you waste your time on me
It seems a lot to waste your time for me

(chorus)
Left me to love
What it's doing to me

There's a lot of honey in this world
Baby, this honey's for me
You've got to do what you do
Do it with me
It seems a shame you waste your time for me

(repeat chorus)

Knocked silly
Knock flat
Sideways down
These things they pick you up
And they turn you around
Say your piece
Say you're sweet for me
It's all the same to share the pain with me
It's all the same. Save the shame for me

(repeat chorus)

Baby's got some new rules
Baby, says she's had it with me
There's a fly in the honey
And baby's got a baby with me
That's a part
That's a part of me

(repeat chorus 2x)

What about me?
What about me?
 

Sedl jsem si tam vypadajíc škaredě,
vypadajíc škaredě a bídně.
Vím, že cos říkala,
patřilo mně.

Zlato zavedlo nová pravidla,
řekla že prý to měla se mnou.
Vypadá to hanebně, že kvůli mně mrháš časem.
Fakt to vypadá špatně, že kvůli mně mrháš časem.

Ponechalas mě napospas lásce.
Co to se mnou dělá.

Na tomto světě je hodně dobra.
Zlato, tyhle dobro je od mne.
Děláš, co musíš.
Dělej to se mnou.
Vypadá to hanebně, že kvůli mně mrháš časem.

Ponechalas mě napospas lásce.
Co to se mnou dělá.

Zaklepal pošetile.
Zaklepal přímo.
Trochu z odstupem.
Tyto věci,tě zvednou
a otočí.
Řekni, tvoje dílo
řekni, jsi ke mně něžný,
Je to stejné sdílet se mnou bolest.
Je to stejné. Ušetři mě ostudy.

Ponechalas mě napospas lásce.
Co to se mnou dělá.

Zlato zavedlo nová pravidla,
že prý to měla se mnou.
V medu je však muška
a zlato se mnou má dítě
Je to část,
je to část mne.

Ponechalas mě napospas lásce.
Co to se mnou dělá.
Ponechalas mě napospas lásce.
Co to se mnou dělá.
A co já ?
 

DOWNLOAD TYZDNA


R.E.M. - IHT_U_EDIYTW [dubmix]
DOWNLOAD


FLASH PLAYER

flash music player

ANKETA

Vas favorit spomedzi doposial zverejnenych skladieb?

Oh My Heart
Mine Smell Like Honey
Discoverer
Uberlin
It Happend Today

Predbezne vysledky


MAILINGLIST

Chcete byť vždy v čas informovaný o novinkách a aktualitách okolo R.E.M.?
Zaregistrujťe sa!
VÝROKYFOTO 1/2-MESIACACHAT


WEB NEWS


26.01. 2011 - Nova anketa


PARTNERI


Nočná Hudba

Codegravity

Radiohead.sk

HudbaICQ


Up 132-246-975
Majk 94-967-086


INFO

Nastaviť ako homepage
Zaradiť medzi obľúbené
Zobrazení za dnes
40
Aktuálna návšteva
1 clovek

Copyright © 2001-2004, R.E.M. fans Czechoslovakia. Design by Up