TEXTY - Automatic For The People | Automaticky Pre Ludi
01 | Drive | Odjezd

Smack, crack, bushwhacked
Tie another one to the racks, baby

(chorus 1)
Hey kids, rock and roll
Nobody tells you where to go, baby

What if I ride? What if you walk?
What if you rock around the clock?
Tick-tock, tick-tock
What if you did? What if you walk?
What if you tried to get off, baby?

(chorus 2)
Hey kids, where are you?
Nobody tells you what to do, baby

(chorus 3)
Hey kids, shake a leg
Maybe you're crazy in the head, baby

(chorus 4)
Maybe you did, maybe you walked
Maybe you rocked around the clock
Tick-tock, tick-tock
Maybe I ride, maybe you walk
Maybe I drive to get off, baby

(repeat chorus 3)

Ollie, ollie
Ollie, ollie, ollie
Ollie, ollie in come free, baby

(repeat chorus 2)

Smack, crack, shack-a-lack
Tie another one to your back, baby

(repeat chorus 1)

(repeat chorus 4)

(repeat chorus 2)

Hey kids, rock and roll
Nobody tells you where to go, baby, baby, baby
 


Švihnutí, prasknutí, napadeni v úkrytu.
Přivaž dalšího na skřipec, zlato.

Hej děti, tančete.
Nikdo ti neřekne kudy jít, zlato.

Co když pojedu ? Co když půjdete ?
Co když zatančíte okolo hodin ?
Tik-tak. Tik-tak.
Co když jsi to udělala? Co když půjdeš ?
Co když ses pokusila odejít, zlato ?

Hej děti, kde jste ?
Nikdo ti neřekne, co dělat, zlato.

Hej děti, spěchejte.
Možná jsi poblázněná, zlato.

Možná že jo, možná jsi šla.
Možná jste zatančili okolo hodin.
Tik-tak. Tik-tak.
Možná pojedu. Možná půjdeš.
Mozná úplně odjedu, zlato.

Hej děti, spěchejte.
Možná jsi poblázněná, zlato.

Olí, olé.
Olí, olé, olí.
Olí, olí osvoboď se, zlato.

Hej děti, kde jste ?
Nikdo ti neřekne, co dělat, zlato.

Švihnutí, prasknutí, žítí v nouzi.
Přivaž dalšího na skřipec, zlato.

Hej děti, tančete.
Nikdo ti neřekne kudy jít, zlato.

Možná že jo, možná jsi šla.
Možná jste zatančili okolo hodin.
Tik-tak. Tik-tak.
Možná pojedu. Možná půjdeš.
Mozná úplně odjedu, zlato.

Hej děti, kde jste ?
Nikdo ti neřekne, co dělat, zlato.

Hej děti, spěchejte.
Nikdo ti neřekne kam jít, zlato, zlato, zlato.
 

02 | Try Not To Breathe | Snažit se nedýchat
I will try not to breathe
I can hold my head still with my hands at my knees
These eyes are the eyes of the old, shiver and fold

I will try not to breathe
This decision is mine. I have lived a full life
And these are the eyes that I want you to remember, oh

I need something to fly over my grave again
I need something to breathe

I will try not to burden you
I can hold these inside. I will hold my breath
Until all these shivers subside,
Just look in my eyes

I will try not to worry you
I have seen things that you will never see
Leave it to memory me. I shudder to breathe

I want you to remember, oh (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again (you will never see)
I need something to breathe (something to breathe)
Baby, don't shiver now
Why do you shiver? (I will see things you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again. (I will see things you will never see)
I need something to breathe, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh

I will try not to worry you
I have seen things that you will never see
Leave it to memory me. Don't dare me to breathe

I want you to remember, oh (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again (you will never see)
I need something to breathe (something to breathe)
Baby, don't shiver now
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to breathe (something to breathe - I have seen things you will never see)
I want you to remember
 

Pokusím se nedýchat.
Udržím svou hlavu a ruce mezi koleny.
Tyto oči jsou oči starce, třesou se a uhýbají.

Pokusím se nedýchat.
Je to moje rozhodnutí. Žil jsem plný život
a toto jsou oči, které chci aby sis zapamatovala. Áach.

Potřebuji, aby zase něco přelétlo přes můj hrob.
Potřebuji něco dýchat.

Pokusím se tě neobtěžovat.
Udržím to v sobě. Zadržím dech,
dokud to chvění neustane.
Jen se mi podívej do očí.

Pokusím se tě neobtěžovat.
Viděl jsem věci, které nikdy neuvidíš.
Nech mi je na památku. Děsím se dýchat.

Chci abys nezapomněla. Áach (nikdy je neuvidíš)
Potřebuji něco, aby zase přelétlo (aby přelétlo)
přes můj hrob. (nikdy je neuvidíš)
Potřebuji něco dýchat.
Zlato, nechvěj se.
Proč sě chvěješ ? (Uvidím věci, které nikdy neuvidíš)
Potřebuji něco, aby zase přelétlo (aby přelétlo)
přes můj hrob. (Uvidím věci, které nikdy neuvidíš)
Potřebuji něco dýchat.Ách..

Pokusím se tě neobtěžovat.
Viděl jsem věci, které nikdy neuvidíš.
Nech mi je na památku. Nedovol mi dýchat.

Chci abys nezapomněla. Áach (nikdy je neuvidíš)
Potřebuji něco, aby zase přelétlo (aby přelétlo)
přes můj hrob. (nikdy je neuvidíš)
Potřebuji něco dýchat.
Zlato, nechvěj se.
Proč sě chvěješ ? (Uvidím věci, které nikdy neuvidíš)
Potřebuji něco dýchat. (něco dýchat - Videl jsem věci,
které nikdy neuvidíš)
Chci abys nezapomněla.
 

03 | The Sidewinder Sleeps Tonite | Chřestýš spí dnes v noci
This here is the place I will be staying
There isn't a number. You can call the pay phone
Let it ring a long, long, long, long time
If I don't pick up, hang up, call back, let it ring some more
If I don't pick up, pick up. The sidewinder sleeps, sleeps, sleeps in a coil

(chorus)
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her

There are scratches all around the coin slot
Like a heartbeat, baby, trying to wake up,
But this machine can only swallow money
You can't lay a patch by computer design
It's just a lot of stupid, stupid signs

Tell her,
Tell her she can kiss my ass, then laugh and say that you were only kidding
That way she'll know that it's really, really, really, really me, me

(repeat chorus)

Baby, instant soup doesn't really grab me
Today I need something more sub-sub-sub-substantial
A can of beans or blackeyed peas, some Nescafe and ice,
A candy bar, a falling star, or a reading of Doctor Seuss

(repeat chorus)

The cat in the hat came back, wrecked a lot of havoc on the way,
Always had a smile and a reason to pretend
But their world has flat backgrounds and little need to sleep but to dream
The sidewinder sleeps on his back

Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
I can always sleep standing up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
I can always sleep standing up, call me when you try to wake her
Call me when you try to wake her up, call me when you try to wake her
I can always sleep standing up, call me when you try to wake her
I can always sleep standing up, call me when you try to wake her

We've got to moogie, moogie, move on this one
 

Toto je misto, kde bude mit pevne spojeni
Tak toto je místo, kde zůstanu.
Není ho moc. Můžeš zavolat z automatu.
Nech ho zvonit dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu.
Pokud ho nezvednu, zavěs, zavolej znovu a nech ho ještě zvonit.
Pokud ho nezvednu, nezvednu... Chřestýš spí, spí, spí na vedení.

Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.

Všude kolem mincovníku jsou škrábance
ze vzrušení, miláček se snaží probudit.
Ale tento telefon jen žere peníze.
Nemůžeš to napravit patchem z počítače.
Je to jen snůška stupidních pokynů.

Řekni jí,
řekni, že mi může políbit prdel, pak se zasměj a řekni,
že to byl jen žert.
Tak pozná, že jsem to fakt, fakt, fakt .. já.

Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.

Zlato, instatní polévka mě opravdu nebere.
Dnes potřebuji něco vydatnějšího.
Plechovka fazol nebo černý hrášek, Nescafe a zmrzlina.
Bomboniéra, padající hvězdu, nebo číst Doktora Seusse.

Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.


Kocour v klobouku se vrátil, po cestě šířil strach,
vždycky se usmíval a měl důvod k přetvářce.
Ale jejich svět je plochý, není nutné v něm
spát, ale snít. Chřestýš spí na zádech.

Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
Vždy můžu spát vestoje.
Zavolej mi, až se ji pokusíš probudit.
Zavolej mi, až se ji pokusíš vzbudit.
 

04 | Everybody Hurts | Všichni ubližují
When the day is long and the night, the night is yours alone,
When you're sure you've had enough of this life, well hang on
Don't let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along
When your day is night alone, (hold on, hold on)
If you feel like letting go, (hold on)
When you think you've had too much of this life, well hang on

'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends
Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand
If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

If you're on your own in this life, the days and nights are long,
When you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone
 

Když je den dlouhý a noc, noc je jedině tvá,
když jsi si jistý, že jsi měl dost tohoto života, vytrvej,
Nedovol si odejít, neboť každý naříká a každý ubližuje,
občas.

Někdy je všechno špatně. Teď je čas zpívat bez přestání.
Když den je noční samota (vytrvej)
Když cítíš, jako bys už odcházel(vytrvej)
když myslíš že jsi měl přespříliš tohoto živta, tak vytrvej.

Každý ubližuje. Hledej povzbuzení u svých přatel.
Každý ubližuje. Nemávej rukou. ách! ne, nemávej rukou.
Když se cítíš, že jsi sám, ne, ne, ne, nejsi sám.

Když jsi sám, dny a noci jsou vleklé,
když myslíš žes toho měl přespříliš abys vytrval.

No, každý občas ubližuje,
kazdý naříká. A každý občas ubližuje.
A každý občas zraňuje. Tak vytrvej, vytrvej.
Vytrvej, vytrvej. Vytrvej, vytrvej. Vytrvej, vytrvej.
 

05 | Sweetness Follows | Přívětivost následuje
Readying to bury your father and your mother,
What did you think when you lost another?
I used to wonder why did you bother,
Distanced from one, blind to the other?

Listen here, my sister and my brother
What would you care if you lost the other?
I always wonder why did we bother,
Distanced from one, deaf to the other

(chorus)
Oh, oh, but sweetness follows

It's these little things, they can pull you under
Live your life filled with joy and wonder
I always knew this altogether thunder
Was lost in our little lives

(repeat chorus 3x)

It's these little things, they can pull you under
Live your life filled with joy and thunder
Yeah, yeah, we were altogether
Lost in our little lives

Oh, oh, ah

(repeat chorus)

Oh, oh, oh, oh, but sweetness follows
 

Připravuješ se pohřbít otce a matku,
co sis myslel, když jsi ztratil jiné ?
Přemýšel jsem, proč jsi se rozrušoval,
vzdálený od jedněch a lhostejný k druhému ?

Poslouchej sestro a bratře
co by jste si počali kdyby jste ztratili jeden druhého ?
Vždycky jsem přemýšlel proč jsme se rozrušovali,
vzdálený od jednoho a lhostejný k druhému.

Áach ooch, ale přívětivost následuje.

Jsou to tyhle drobnosti, co tě tíží.
Žij život naplněný štěstím a záraků.
Vždy jsem si byl zcela jist, že tahle vášeň
se ztratila někde v našich nicotných životech.

Áach ooch, ale přívětivost následuje.
Áach ooch, ale přívětivost následuje.

Jsou to tyhle drobnosti, co tě tíží.
Žij život pln štěstí a vášně.
Jéé, je, jsme naprosto ztraceni v
našich nicotných životech.

Óooo, óoo áach.

Óooo, óoo, ale pochopení přichází.
Óooo, óoo, ale pochopení přichází.
 

06 | Monty Got A Raw Deal | Monty dostal špinavou práci
Monty this seems strange to me
The movies had that movie thing,
But nonsense has a welcome ring
And heroes don't come easy

Now, nonsense isn't new to me
I know my head, I know my feet,
But mischief knocked me in the knees
Said, Just let go, just let go

I saw the ocean meet the man
I saw you buried in the sand
A friend was there to hold your hand,
Said, Walk on by

So, I went walking through the street
I saw you strung up in a tree
A woman knelt there said to me,
Said, Hold your tongue, ma, hold your tongue

You don't owe me anything
You don't want this sympathy (waste your breath)
Don't you waste your breath (waste your breath)
For the silver screen

That nonsense doesn't mean a thing,
They tried to bust you in a sting,
But virtue isn't everything
So, don't waste time

Now, here's a rhyme that you can steal
Put this on your reel to reel
Mischief threw a rotten deal
Monty's laying low, man
He is laying low
Just let go, y'all
Just let go

You don't owe me anything
You don't want this sympathy (waste your breath)
Don't you waste your breath (waste your breath)
Monty this seems strange to me
 

Monty, to se mi zdá podezřelé.
Filmy měly svá kouzla, ale
nesmymsly jsou vítany
a hrdinové už se tak snadno nerodí.

Nesmysly pro mě nejsou ničím novým.
Vím kdo jsem,
ale zlo mě srazilo na kolena.
Řeklo, prostě to nech, prostě to nech.

Viděl jsem, jak tě oceán pohlcuje.
Viděl jsem tě pohřbeného v písku.
Byl tam přítel, aby ti podal ruku,
řekl, kráčej dál.

Tak, jsem se šel projít ulicí.
Viděl jsem tě zlynčovaného na stromě.
Žena, která tam klečela řekla,
Chlape mlčte, mlčte!

Nic mi nedlužíš.
Nestojíš o tyto sympathie. [plýtvej dechem]
Neplýtvej dechem [plýtvej dechem]
kvůli tomuhle filmu.

Ten nesmysl nic neznamené,
zkoušeli tě zbít za podvod,
ale statečnost není všechno,
tak neplýtvej časem.

Teď je tu verš, který můžeš ukradnout.
Nahrej si ho na kazeťák.
Zlo nastražilo mizerný kšeft.
Monty je zkažený,
je zkažený.
Prostě to nechte, vy všichni.
Prostě to nechte.

Nic mi nedlužíš.
Nestojíš o tyto sympathie.
Neplýtvej dechem. [plýtvej dechem]
Monty, tohle se mi zdá podežřelé. [plýtvej dechem]
 

07 | Ignoreland | Země zanedbávání
These bastards stole their power from the victims of the Us v. Them years,
Wrecking all things virtuous and true
The undermining social democratic downhill slide into abysmal
Lost lamb off the precipice into the trickle down runoff pool
They hypnotised the summer, 1979
Marched into the capital brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
Heartless, and labeled. Super US citizen, super achiever,
Mega ultra power dosing. Relax
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, ignoreland, Yeah, yeah, yeah, ignoreland
Yeah, yeah, yeah

The information nation took their clues from all the sound-bite gluttons
1980, 84, 88, 92 too, too
How to be what you can be, jump jam junking your energies
How to walk in dignity with throw up on your shoes
They amplified the autumn, 1979
Calculate the capital, up the republic my skinny ass
TV tells a million lies. The paper's terrified to report
Anything that isn't handed on a presidential spoon,
I'm just profoundly frustrated by all this. So, fuck you, man (fuck 'em)
Yeah, yeah, yeah, ignoreland, yeah, yeah, yeah, ignoreland
If they weren't there we would have created them. Maybe, it's true,
But I'm resentful all the same. Someone's got to take the blame
I know that this is vitriol. No solution, spleen-venting,
But I feel better having screamed. Don't you?
They desecrated winter, 1979
Capital collateral. Brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
Heartless, and labeled. Super US citizen, super achiever,
Mega ultra power dosing. Relax
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, ignoreland, Yeah, yeah, yeah, ignoreland
Yeah, yeah, yeah, ignoreland, Yeah, yeah, yeah
I did not do the revolution
Thank you
 
08 | Star Me Kitten | Nech mě být, zlato
Keys cut, three for the price of one
Nothing's free but guaranteed for a lifetime's use
I've changed the locks
And you can't have one
You, you know the other two

The brakes have worn so thin that you could hear,
I hear them screeching through the door from our driveway
Hey love, look into your glovebox heart
What is there for me inside? This love is tired
I've changed the locks. Have I misplaced you?
Have we lost our minds?
Will this never end?
It could depend on your take

You, me, we used to be on fire
If keys are all that stand between,
Can I throw in the ring?
No gasoline
Just fuck me kitten
You are wild and I'm in your possesion
Nothing's free so, fuck me kitten

I'm in your possesion
So, fuck me kitten
 

Klíče se vyřezávají. Tři za cenu jednoho.
Nic není zadarmo, ale za to má doživotní záruku.
Vyměnil jsem zámky
a ty od nich nedostaneš klíč.
Ty, ty znáš jiné dva.

Brzdy jsou tak opotřebované, že jsou slyšet.
Slyším je skřípat přes dveře na příjezdové cestě.
Hej lásko, podívej se do palubní skříňky.
Co je tam pro mě ? Tahle láska už pominula.
Vyměnil jsem zámky. Zmýlil jsem se v tobě ?
Ztratili jsme rozum ?
Skončí tohle někdy ?
Mohlo by to záležet na tobě.

Ty. Já. Bylo to mezi námi krásné.
Pokud jsou klíče vše, co stojí mezi námi..
Pak můžu přihodit prsten ?
Žádný benzín.
Prostě mě nech být.
Jsi divoká a já jsem tvůj majetek.
Nic není zadarmo, tak nech mě být, zlato.

Jsem tvůj majetek.
Tak, nech mě být.
 

09 | Man On The Moon | Muž na Měsíci
Mott the Hoople and the Game of Life. Yeah, yeah, yeah, yeah
Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah
Monopoly, twenty one, checkers, and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah
Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah
See you heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are we losing touch?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool

Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah
Newton got beaned by the apple good. Yeah, yeah, yeah, yeah
Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Charles Darwin had the gall to ask. Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are you having fun?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool

Here's a little agit for the never-believer. Yeah, yeah, yeah, yeah
Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah
Here's a truck stop instead of Saint Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah
Mister Andy Kaufman's gone wrestling (wrestling bears). Yeah, yeah, yeah, yeah

Hey Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch?
Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are we losing touch?
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool

If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool
If you believed they put a man on the moon, man on the moon
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool
 

Mott Hoople a hra života. Je jé jé jéé..
Andy Kaufman ve wrestlingovém zápase. Je jé jé jéé..
Monopoly, oko, dáma, šachy. Je jé jé jéé..
Pan Fred Blassie v ranních drbech. Je jé jé jéé..
Tak lušti hlavolamy, hrej risk. Je jé jé jéé..
Naviděnou v nebi, pokud jsi na seznamu. Je jé jé jéé..

Ref:
Hej, Andy slyšel jsi o téhle ? Řekni mi, dostáváš rány ?
Hej, Andy šaškuješ s Elvisem ? Hey baby. Ztrácíme styl ?
Jestlis uvěřil, pak dostali muže na Měsíc, muže na Měsíce.
Jestlil uvěříš, že už tu není nic zajímavého, pak je to špatné.

Mojžíš kráčel s dřevěnou holí. Je jé jé jéé..
Newtona byl zasažen padajícím jablkem. Je jé jé jéé..
Egypt sužovala strašná muka. Je jé jé jéé..
Pan Charles Darwin měl tu drzost se ptát. Je jé jé jéé..

Ref.

Je tu menší rozruch pro nevěřící. Je jé jé jéé..
Nabízí se malý náznak. Je jé jé jéé..
Je tu zástávka pro náklaďáky místo Sv.Petra. Je jé jé jéé..
Pan Andy Kaufam skončil s wrestlingem (wrestling vydrží). Je jé jé jéé..

Ref.
 

10 | Nightswimming | Noční koupání
Nightswimming deserves a quiet night
The photograph on the dashboard, taken years ago,
Turned around backwards so the windshield shows
Every streetlight reveals the picture in reverse
Still, it's so much clearer
I forgot my shirt at the water's edge
The moon is low tonight

Nightswimming deserves a quiet night
I'm not sure all these people understand
It's not like years ago,
The fear of getting caught,
Of recklessness and water
They cannot see me naked
These things, they go away,
Replaced by everyday

Nightswimming, remembering that night
September's coming soon
I'm pining for the moon
And what if there were two
Side by side in orbit
Around the fairest sun?
That bright, tight forever drum
Could not describe nightswimming

You, I thought I knew you
You, I cannot judge
You, I thought you knew me,
This one laughing quietly underneath my breath
Nightswimming

The photograph reflects,
Every streetlight a reminder
Nightswimming deserves a quiet night, deserves a quiet night
 

Noční koupání si zaslouhuje tichou noc.
Fotka na přístrojové desce, stará hezkou řádku,
je vidět převráceně skrz přední sklo.
Každá pouliční lampa odhaluje převrácený obrázek.
Nehybný, čím dál jasnější.
Nechal jsem tričko na kraji břehu.
Měsíc je dnes nízko.

Noční koupání si zaslouhuje tichou noc.
Nejsem si jist, že to tihle lidé pochopí.
Není to jako před léty.
Strach z přichycení,
z nedbalosti a vody.
Nemůžou mě vidět nahého.
Tyto věci, už jsou dávno pryč,
nahrazeny všedností.

Noční koupání, vzpomínam na tu noc.
Brzy přijde září
Přemýšlím o měsíci.
A co kdyby byly dva
Navzájem odvrácené
kolem nejvzdálenějšího slunce ?
To světlo, nejvroucnější obětí
se nedokáže vyrovnat nočnímu koupání.

Tebe, myslel jsem že znám.
Tebe, nemůžu odsuzovat.
Myslel jsem, že mě znáš,
tenhle tichý smích mi tají dech.
Noční koupání.

Fotka se odráží,
každá pouliční lampa je vzpomínkou.
Noční koupání si zaslouhuje tichou noc.
 

11 | Find The River | Hledání řeky
Hey now, little speedyhead,
The read on the speedmeter says
You have to go to task in the city
Where people drown and people serve
Don't be shy. Your just deserve
Is only just light years to go

Me, my thoughts are flower strewn
Ocean storm, bayberry moon
I have got to leave to find my way
Watch the road and memorize
This life that pass before my eyes
Nothing is going my way

The ocean is the river's goal,
A need to leave the water knows
We're closer now than light years to go

I have got to find the river,
Bergamot and vetiver
Run through my head and fall away
Leave the road and memorize
This life that pass before my eyes
Nothing is going my way

There's no one left to take the lead,
But I tell you and you can see
We're closer now than light years to go
Pick up here and chase the ride
The river empties to the tide
Fall into the ocean

The river to the ocean goes,
A fortune for the undertow
None of this is going my way
There is nothing left to throw
Of Ginger, lemon, indigo,
Coriander stem and rose of hay
Strength and courage overrides
The privileged and weary eyes
Of river poet search naivete
Pick up here and chase the ride
The river empties to the tide
All of this is coming your way
 

Ale ale, malý zbrklíku.
Ručička na tachometru ukazuje,
že musíš za povinostmi do města,
kde se lidé utápějí a slouží.
Neostýchej se. Zasloužil sis to už
před léty.

Já a mé myšlenky jsou oceánská bouře
vystlána květinami a vavříny.
Musím odejít hledat svou cestu.
Sleduji silnici a uchovávám si vzpomínky
na tenhle život, který mi ubýhá před očima.
Nic nejde mým směrem.

Oceán je cílem řeky,
potřebu odejít voda zná.
už nám chybí míň než světelné roky.

Musím najít řeku,
bergramotka a vetiver
mi probíhají hlavou a mizí.
Opouštím cestu a pamatuji se
život, který mi ubýhá před očima.
Nic nejde mou cestou.

Už není nikoho, kdo by se ujal vedení,
ale já ti říkám, a ty to víš,
už nám chybí míň než světelné roky.
Zotav se a vydej se na cestu.
Řeka se vyprazdňuje do přílivu.
A mizí v oceánu.

Řeka pluje do oceánu,
a stává se součástí spodního proudu.
Nic z tohoto nejde mým směrem.
Není už co odhodit ani zázvor, citron,
barvivo, stonku koriandru ani semínka růží.
Síla a odvaha vítězí nad
zvýhodněnýma a znavenýma očima ríční,
básníka hledajícího, naivity.
Seber se a vydej se na cestu.
Řeka se vyprazdňuje do přílivu.
Tohle všechno jde tvým směrem.
 

DOWNLOAD TYZDNA


R.E.M. - IHT_U_EDIYTW [dubmix]
DOWNLOAD


FLASH PLAYER

flash music player

ANKETA

Vas favorit spomedzi doposial zverejnenych skladieb?

Oh My Heart
Mine Smell Like Honey
Discoverer
Uberlin
It Happend Today

Predbezne vysledky


MAILINGLIST

Chcete byť vždy v čas informovaný o novinkách a aktualitách okolo R.E.M.?
Zaregistrujťe sa!
VÝROKYFOTO 1/2-MESIACACHAT


WEB NEWS


26.01. 2011 - Nova anketa


PARTNERI


Nočná Hudba

Codegravity

Radiohead.sk

HudbaICQ


Up 132-246-975
Majk 94-967-086


INFO

Nastaviť ako homepage
Zaradiť medzi obľúbené
Zobrazení za dnes
89
Aktuálna návšteva
1 clovek

Copyright © 2001-2004, R.E.M. fans Czechoslovakia. Design by Up